Ředitel školy:
PaedDr. Martinková Dana

Zástupce ředitele:
Mgr. Šenkýř František
Mgr. Virtová Alena

Učitelé 1. stupně
Mgr. Černý Tomáš
Mgr. Jančovičová Dagmar
Mgr. Hana Juricová
Mgr. Kolářová Zdeňka
Mgr. Kubová Dana
Mgr. Lišková Hana
Mgr. Lubasová Jitka
Mgr. Matoušková Milena
Mgr. Rojíková Ilona
Mgr. Skřivan Vlasta
Mgr. Sommerová Pavlína
Mgr. Syslová Helena
Mgr. Voráčková Ludmila
Mgr. Zwiefelhoferová Marie
Čápová Jiřina
Černá Drahoslava
Kapinus Pavel
Kodyšová Jitka
Veselá Pavla

Učitelé 2. stupně
Mgr. Bednářová Jaroslava
Mgr. Beranová Eva
Mgr. Černá Monika
Mgr. Hovorková Irena
Mgr. Klingerová Alena
Mgr. Kohoutová Hana
Mgr. Kortánová Marie
Mgr. Kubalíková Markéta
Mgr. Kufner Miroslav
Mgr. Lucáková Jiřina
Mgr. Mikulášová Anna
Mgr. Rožňová Blanka
Mgr. Šůsová Anna
Mgr. Volák Luděk
Mgr. Zwiefelhofer Vlastimil
Mgr. Pavlína Němcová

Vychovatelky:
Mahovská Milena, ved. vychovatelka
Nagyová Marie
Mgr. Němcová Pavlína
Mgr. Nováková Jana
Valešová Mirka

Správní zaměstnanci:
Adamcová Renata
Flodr Jiří
Heller Josef
Hellerová Marie
Kardoš Ladislav
Kožíšková Jana
Nekolná Pavla
Nosková Zdeňka
Samohejlová Marta
Voláková Milada
Voráčová Marie


Vyučuje:
1. st. hudební výchova


2. st. tělesná výchova
1. st. tělesná výchova, anglický jazyk


1. st. hudební výchova, německý jazyk
1. st. hudební výchova
1. st. hudební výchova
1. st. výtvarná výchova
1. st.
1. st. tělesná výchova
1. st.
1. st. tělesná výchova
1. st. pracovní výchova
1. st.
1. st. speciální pedagogika
1. st. výtvarná výchova
1. st. pracovní výchova
1. st. náboženství
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga


2. st. německý jazyk, anglický jazyk, zeměpis, výchova ke zdraví
2. st. český jazyk a společenská výchova, dějepis
2. st. anglický jazyk, hudební výchova
2. st. matematika, fyzika, pracovní výchova, práce a společnost
2. st. matematika, přírodopis
2. st. německý jazyk, dějepis, výchova ke zdraví
2. st. český jazyk a společenská výchova, dějepis, výchova ke zdraví
2. st. anglický jazyk, výtvarná výchova
2. st. anglický jazyk, výtvarná výchova, tělesná výchova, ínformatika
2. st. chemie
2. st. matemetika, pracovní a výtvarná výchova, ekoklub, výchova ke zdraví
2. st. český jazyk a společenská výchova, zeměpis, ruský jazyk
2. st. matematika, zeměpis
2. st. fyzika, informatika,  práce a společnost
2. st. tělesná výchova, zeměpis, informatika
asistent pedagoga
Školní jídelna:
Berková Jitka
Čechová Soňa
Flodrová Libuše
Gondeková Kateřina
Krčmáriková Olga, vedoucí ŠJ
Mašková Lidmila
Petrášová Markéta
Schejbalová Marie
Vlasáková Hana