Škola je vybavena nově zařízenými odbornými učebnami:

sál pohybové výchovy, školní dílna, učebna pracovních činností, učebna informatiky,
laboratoře fyziky, chemie, přírodopisu, cvičný byt, ateliér, společenská místnost, jazyková
laboratoř, žákovská knihovna, fitcentrum pro učitele.
Dokonalé vybavení mají sborovny pro první i druhý stupeň, kanceláře, kabinety i sklady.
Všechny prostory budovy jsou přístupny bezbariérově.

Školní družina má dvě speciální herny vybavené moderním nábytkem, hračkami, počítačem,
sportovním náčiním (ribstoly, šplhací stěna) a dalším.

Sál pohybové výchovy a jeho vybavení (ribstoly, šplhadla, žíněnky, švihadla, basketbalové koše a míče) je žákům k dispozici i o přestávkách. Na chodbě si žáci mohou zahrát stolní tenis, skákat panáka, kreslit na nástěnné tabule a odpočívat v oddechových koutech během přestávek.

Knihovna slouží žákům zároveň jako čítárna (k dispozici jsou knihy, časopisy, PC s přístupem na Internet) a je rovněž přístupná o vybraných přestávkách.

2 učebny informatiky jsou vybaveny celkem 32 počítači s přístupem na Internet. Žáci od 5. třídy se zde učí ovládání operačního systému a  práci s kancelářskými i grafickými programy. Připojení  školy  na  síť  Internet  je  realizováno  prostřednictvím sítě kabelové televize.

Ve třídách jsou postupně budovány odpočinkové kouty se zájmovou i odbornou literaturou a společenskými hrami.
Některé kabinety (dějepis, zeměpis) a odborné učebny (výpočetní techniky, jazyků, žákovská knihovna) jsou přístupné žákům během přestávek ke studijním účelům, zábavě a odpočinku.

Od 1. 11. 2003 je v provozu 
nová školní sportovní hala.