Škola pravidelně pořádá školní kola a organizuje přípravu dětí na vyšší kola soutěží  v českém  jazyce  (olympiáda, recitační a literární soutěže),  anglickém, německém a ruském jazyce, v soutěži mladých historiků, v olympiádách ze zeměpisu, biologie, chemie, fyziky, matematiky, ve výtvarných, hudebních i sportovních soutěžích.