Pěvecký sbor BERUŠKY byl založen v roce 1996 a pracuje pod vedením paní učitelky PaedDr. Dany Martinkové, která vyučuje na I.stupni naší školy a zároveň působí jako metodik hudební výchovy při KCVJŠ   v Plzni.
    Na naší základní škole pracují tři pěvecké sbory, v nichž  působí  téměř 130  zpěváků.
Berušky
 
Nejmladší žáci naší školy zpívají v pěveckém sboru PRVŇÁČCI, který byl založen v roce 2001 a pracuje pod vedením paní učitelky PaedDr. Dany Martinkové. Navštěvují ho žáci prvních tříd v rámci nepovinného předmětu přípravný zpěv.
Prvňáčci
Více informací na www.berusky-klatovy.com
 
Karafiát
Tento pěvecký sbor navštěvují žáci 6. - 9. tříd. Sbor byl založen již v roce 1975, v současné době v jeho čele stojí paní učitelka Monika Černá. Na repertoáru má sbor písně různých žánrů a hudebních období od nejstarších dob až po současnost. Do seznamu zpívaných skladeb zařazuje i písně v anglické a německé verzi.
Každý rok se sbor účastní adventních koncertů v Kulturním domě Družba, jarních přehlídek sborového zpěvu k výročí osvobození. Vystupuje i na jiných akcích, např. zpívání pro obyvatele Domova seniorů       v Újezdci a organizaci Červeného kříže Klatovy, pro Mateřskou školu Studentská ulice. Pro rodiče a veřejnost uspořádal sbor adventní koncert v klatovském muzeu.

Některé skladby z repertoáru:

M. Raichl - Dyž sem já šel po silnici, Přeštický panenky
P. Eben - Jarní
Lidové - Ještě ty koníčky, Jel sedlák orati, Na našem dvoře, Rožnovské hodiny
Svěrák, Uhlíř - To je hezky, Náušnice z třešní, Moje milá plaví koně, Prázdniny u babičky
Písně 20. století - Oliver Twist, Dobrá zpráva, Tři oříšky, Malý vůz, Pár přátel, Saxana, Den je krásný
Školní rok 2010-2011 byl opět plný zpěvu a radosti.
Na podzim jsme pilně zkoušeli na Vánoce. Zpívali jsme opět v Družbě na adventním koncertu, na náměstí a pro zaměstnance školy. Nadělili jsem si dárek v podobě vánočního CD s názvem Vánoce s Karafiátem. Doufám, že potěšil rodiče, známé a příznivce sboru. Děkujeme také našemu klavírnímu doprovodu Miloslavu Šobrovi a p. učitelce Zwiefelhoferové za kytarový doprovod. Hlavně pak panu Janu Kubovi za technickou realizaci.

Na jaře jsem se připravovali na velkou událost. 20. dubna jsme spoluúčinkovali v klatovském divadle na koncertě u příležitosti 15 let DPS Berušky. Zde se loučily zpěvačky 9. tříd, ten samý den zpívání na velikonočních trzích na náměstí, 3. května v KD Družba na oslavách osvobození, 12. května pro Červený kříž a další akce města i školy.
Letos náš sbor opouští tyto zpěvačky: Pavlína Černá a Hana Kupková z 9.A, Michaela Miškovičová, Michaela Svinčáková, Soňa Šeflová, Jitka Šindelářová, Tereza Vyskočilová, Kristýna Strašková a Kristýna Šoufková z 9.B