Základní škola Čapkova ulice v Klatovech vznikla 1. 7. 2000 jako příspěvková  organizace

na  základě rozhodnutí zastupitelstva města Klatovy ze dne 28. 3. 2000. Město Klatovy je také

zřizovatelem školy.  Ředitelkou školy byla jmenována od 1. 8. 2011 na základě konkurzu

PaedDr. Dana Martinková.


     Škola sídlí v  jedné  z  rekonstruovaných budov  bývalých kasáren. V tomto areálu má svoji

budovu  i  Městský  úřad, Státní archiv, Zvláštní škola, SOU Potravinářské a služeb  a     

školní jídelna
. Nachází se zde také nová školní sportovní hala.

    Plánek celého areálu najdete
zde.

  23
  5
  32
  6
  5
  10
  9
Vzdělávací program:   Školní vzdělávací program "Zdravá škola" platný od 1. 9. 2007
                                          projekt Zdravá škola schválen MŠMT ČR č.j. 24028/98 - 22
                                        
Organizační struktura:

Počet tříd:
Počet oddělení ŠD a ŠK:
Učitelé:
Asistent pedagoga:
Vychovatelky:
Správní zaměstnanci:
Zaměstnanci ŠJ Hálkova ul.:
Organizace školního roku 2011/2012:

1. pololetí:
1. 9. 2011 - 31. 1. 2012
Prázdniny: 26. 10. - 27. 10. 2011
                      23. 12. 2011  - 2. 1. 2012
                                      
2. pololetí:
1. 2. 2012 - 29. 6. 2012
Prázdniny: 3. 2. 2012
                      12. 3. - 18. 3. 2012
                      5. 4. - 6. 4. 2012
Provoz:

Třídy podle rozvrhu hodin:


1. hodina                      7.55 -    8.40
2. hodina                      8.55 -    9.40
3. hodina                      9.50 -  10.35
4. hodina                    10.55 -  11.40
5. hodina                    11.50 -  12.35
6. hodina                    12.45 -  13.30
7. hodina                    13.40 -  14.25
8. hodina                    14.35 -  15.20
9. hodina                    15.30 -  16.15


Školní družina:

Ranní provoz:  6.15  -    7.45
Odp. provoz: 11.40  -  16.30