Ing. Pavel Hlavatý, autorizovaný inženýr v oboru IE02 - technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
PROJEKTY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A POSKYTOVÁNÍ SOFTWARE
M á n e s o v a 8 0 7 , 33901 K l a t o v y
IČO : 44640951 (ověření registrace v rejstříku Ministerstva financí ČR) , nejsem plátce DPH
ČKAIT : 0201470
email : pahal@tiscali.cz
telefon : 602461177, 376314708, fax. a zázn. 376320212 (fi.USEN-elektromontáže)
Firma založena v roce 1992, zabývající se tvorbou projektové dokumentace v investiční výstavbě v oboru elektro - silnoproudé rozvody NN, VN, trafostanic 22/0,4kV a hromosvodů
Hlavní předměty činnosti :
  • projektové dokumentace elektroinstalací objektů bytové výstavby (rodinné domy, bytové domy a.p.), včetně vyřízení žádosti o připojení
  • projektové dokumentace elektroinstalací průmyslových (výrobní prostory apod.) i v objektech tř. "B" - prostory s nebezpečím výbuchu
  • měření a regulace objektů vytápění, úpraven tepla a kotelen na různé zdroje paliva všech výkonových tříd, řízení technologických procesů
  • návrh osvětlovacích soustav v průmyslové výrobě i stavbách občanské vybavenosti (prodejny, kanceláře, ústavy soc.péče, apod.)
  • zajištění inženýrské činnosti při zavádění el.energie nebo změnách rezervovaného příkonu
  • ocenění elektromontážních prací podle výkazu výměr nebo projektové dokumentace jiného zpracovatele

Vlastní výkresová část projektové dokumentace je vytvářena CAD programovým vybavením TurboCAD v.10CZ (viz. obrázek podbarvení této stránky.
Vyvořenou projektovou dokumentaci, její změny nebo doplňky je možno předávat i v elektronické formě (*.DWG, *.DXF, *.PDF).
Tento způsob je výhodné použít pro rychlou komunikaci zákazník - projektant - dodavatelská firma např. při probíhající stavbě apod, kdy jsou minimalizovány dopravní časové prodlevy.
Zde je několik zajímavých odkazů na stránky s elektrotechnickou tematikou, SMS zdarma do sítě Eurotel nebo Oskar,
nahlížení do Katastru nemovitostí, programy TV v Čechách i ve světě, hledání správného autorizovaného projektanta pro Vaši stavbu,