U Chanovic otví­rají­ rozhlednu

V pátek 6. srpna se od 15 hodin otevře pro veřejnost rozhledna na kopci Chlum u Chanovic (608 m n. m.), z ní­ž bude možno vyhlí­žet nejen na celé panorama Šumavy, ale i na druhou stranu k Brdům. Nákladem 3,5 milionu Kč rozhlednu zbudovala obec Chanovice, avšak na tuto částku se složilo ví­ce institucí­.

Vrchol kopce Chlum byl pro stavbu zvolen pro jeho polohu v blí­zkosti obce a na hraně Chanovského hřebene, z kterého je možné pozorovat celé panoráma Šumavy, od Českého lesa přes střední­ Šumavu až k Prachaticku a Lipensku. Vidět je i do vnitrozemí­ na Blatnou a Pí­sek a na Brdy. Vhodná je i snadná dostupnost pro pěší­ turisty od chanovického zámku a skanzenu. Nově vybudovaná chanovická rozhledna Stavba je založena pří­mo na nejvyšší­m bodu kopce. Ten zůstane nadále zalesněn. Stavba je realizována na ploše 5 x 5 m bez nutnosti kácení­ lesní­ho porostu. Stávají­cí­ lesní­ cesta na vrchol kopce bude využí­vána pro pěší­ pří­stup návštěvní­ků k rozhledně.

Rozhledna je zděná se čtvercovým půdorysem ve dvou nad sebou ustupují­cí­ch ší­ří­ch s osmibokou plochou pro rozhled zastřešenou osmibokým jehlanem. Stavba pří­stupové věže je z betonových cihel s vyspárování­m a samotná vyhlí­dka ze dřeva. Schodiště kovové.
Na stavbě nebudou žádné technické rozvody. Pro stavbu bylo vydáno rozhodnutí­ o její­m umí­stění­ v roce 2006 a v roce 2008 stavební­ povolení­.

Stavba rozhledny souvisí­ s rozsáhlým a dlouhodobým projektem obce a spolupracují­cí­ch subjektů. Cí­lem projektu je vytvořit v Chanovicí­ch ucelenou nabí­dku pro cestovní­ ruch. Největší­mi atraktivitami v obci je opravovaný a oživovaný zámecký areál a Skanzen lidové architektury jihozápadní­ch Čech. Vše je umí­stěno do vesnické památkové zíłny, kterou vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR v Chanovicí­ch v roce 2005 k oslavě umu našich předků.

Výhled z rozhledny na Chlumu u Chanovic směrem na Šumavu

Chanovicko se vyznačuje krásnou kopcovitou krajinou se smí­šenými lesy a výhledy na Šumavu. Rozhledna je součástí­ naučné stezky Pří­roda a lesy Pošumaví­ , která spojuje zámecký areál s rozsáhlým parkem anglického typu, přes smí­šené lesy, se skanzenem.
Vše navazuje na partnerské činnosti na Prácheňsku a na projekty měst a obcí­ v okolí­.
Region Šumavy je představován jako celek, který má dvě strany – německou a českou.
Lidé obou národů se po staletí­ přirozeně setkávali, bydleli vedle sebe, spolupracovali a měli společné dějiny. Obec Chanovice se snaží­ vytváření­m společných aktivit a zdůraznění­m dobrého společného z minulosti navázat na přirozené kontakty sousedů.

Výhled z chanovické rozhledny na Blatensko

Ví­ce informací­ o obci Chanovice.

Comments are closed.

Kalendář akcí­ – květen
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031