Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Obnovení­ železniční­ho provozu na trati Passau – Freyung

Necelých 50 km dlouhá železniční­ trať Ilztalbahn na bavorské straně Šumavy svůj provoz zahájila v 90. letech 19. století­. Nyní­ po ví­ce než jednom století­ se na ní­ provoz obnovuje. První­ vlaky pro veřejnost vyjedou v sobotu 16. července a následně budou provozovány vždy o letní­ch ví­kendech motorovými jednotkami společnosti Regentalbahn.

Historie trati

První­ zprovozněný úsek Ilztalbahn dlouhý 30 km vedl z Passau do Rí¶hrbach a do provozu byl předán 6. prosince 1892. Zbytek trati do Freyung se otevřel o dva roky později 15. řijna. Bylo pochopitelně plánováno dráhu prodloužit až do Grafenau, čí­mž by se vytvořilo pří­mé spojení­ Passau – Zwiesel, ale k tomu bohužel nikdy nedošlo. Jinak mohl být osud tratě poněkud radostnější­.

K čemu však došlo, bylo vybudování­ přeshraniční­ho úseku z Waldkirchen do Volar v roce 1910, kdy se propojily šumavské tratě z Čí­čenic do Volar, z Budějovic do Želnavy (dnes Nová Pec) a Ilztalbahn. Provoz tohoto úseku bohužel netrval pří­liš dlouho. Po únorovém puči byl z československé strany provoz ukončen ve Stožci, kus koleje u státní­ hranice byl odstraněn a hraniční­ osada Nové Údolí­ byla v roce 1953 srovnána se zemí­ se spoustou další­ch. Německé dráhy ještě nějakou dobu zají­žděly do své hraniční­ obce HaidmíĽhle, ale tomu pro osobní­ vlaky odzvonilo v květnu 1963 a pro nákladní­ v úseku z Jandelsbrunn k hranicí­m koncem roku 1975. Od té doby sedmnáctikilometrová traťz Jandelsbrunn do HaidmíĽhle chátrala a posléze byla rozebrána. Dí­ky továrně na automobilové komponenty v Jandelsbrunn se však odsud do Walkirchen a dále do Passau stále jezdilo občasnými nákladní­mi vlaky. I to je již minulostí­, neboťv roce 1994 byl celý úsek otevřený roku 1910 na německé straně kompletně snesen. Dnes po jeho tělese vede cyklostezka.

Na starší­ větvi Ilztalbahn do Freyung byl osobní­ provoz zastaven koncem dubna 1982, ale napří­klad poměrně krátká část trati do Patriching byla využí­vána až do roku 2001 pro vojenskou přepravu. Tehdy naposledy, přesně 6. dubna 2001, projel po Ilztalbahn nákladní­ vlak dokonce se třemi lokomotivami. Snahy o obnovu osobní­ho provozu však existovaly již dří­ve, ale v minulém roce se společnosti Ilztalbahn GmbH podařilo zí­skat dostatečné finanční­ zajištění­ celého projektu. Rozjely se údržbářské práce, bylo třeba traťvyčistit od vegetace. První­ osobní­ vlaky na celou traťse nakrátko vrátily po ví­ce než 30 letech 12. září­ 2010 v rámci akce Freyunger Bahnhofsfest , které se zúčastnily stovky návštěvní­ků a dvě jednotky RS1 od firmy Stadler v barvách Regentalbahn/Waldbahn.

Moderní­ provoz

Od 16. července 2011 však budou každou sobotu a neděli jezdit osobní­ vlaky v celé trase Passau – Freyung pravidelně podle svého jí­zdní­ho řádu. První­ provozní­ ví­kend však bude platit rozší­řený grafikon. Celodenní­ jí­zdné bude 10 € pro úsek Passau – Waldkirchen a 5 € pro úsek Waldkirchen – Freyung. Rovněž bude uznávána jí­zdenka Sport Karta + Českých drah za cenu 36 € pro všechny pošumavské tratě.

Ve stanici Waldkirchen bude zajištěn přestup na autobusovou linku do Nového Údolí­, kde snad již brzy bude dokončena výstavba přestupní­ho terminálu na vlak do Prachatic a Českých Budějovic.

Odkazy na rozšiřují­cí­ informace:

http://www.ilztalbahn-gmbh.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Passau%E2%80%93Freyung
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Waldkirchen%E2%80%93Haidm%C3%BChle
http://www.ilztalbahn.net/

Klatovská pouť

Ve čtvrtek 8. července odstartuje tradiční­ klatovská pouťa také už 18. roční­k Mezinárodní­ho folklíłrní­ho festivalu. Od 16 hodin budou moci návštěvní­ci vyzkoušet atrakce na Erbenovo náměstí­ v bývalých kasárnách. Jejich provoz bude ukončen v neděli o půlnoci. Na náměstí­ Mí­ru bude připraven staročeský jarmark a ostatní­ stánky se potáhnou Plánickou ulicí­ až “k tanku”.
Festivalový program obsadí­ nejen píłdium na náměstí­ Mí­ru a vyvrcholí­ v divadle galaprogramem v sobotu od 19:30. Následují­cí­ den v průvodu od 10 hodin budou k vidění­ ukázky tanců. Festivalu se zúčastní­ soubory z Kolumbie, Mexika, Venezuely, Baskicka, Srbska, Řecka, Německa a Slovenska. Chybět nebudou ani české soubory včetně pořádají­cí­ho souboru pí­sní­ a tanců Šumava a dětského folklorní­ho souboru Šumavánek z Klatov.
Pro motoristy je důležité připomenou, že po všechny dny konání­ pouti bude uzavřeno celé náměstí­ Mí­ru a Plánická ulice. Objí­zdná trasa povede souběžnou Studentskou ulicí­.

PROGRAM Klatovské pouti
18. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL
NÁMĚSTÍ MÍRU, STÁLÁ DIVADELNÍ SCÉNA- 7.7.-10.7.
STAROČESKÝ TRH
NÁMĚSTÍ MÍRU – 8.-10.7.
POUŤOVÉ PRODEJNÍ STÁNKY
PLÁNICKÁ ULICE – 9.7. od 8.00 hodin – 10.7. do 20.00 hodin
POUŤOVÉ ATRAKCE
ERBENOVO NÁMĚSTÍ-BÍVALÁ KASÁRNA PLÁNICKÁ ULICE – od 7.7. – 16.00 hodin do 10.7. do 24.00 hodin
VÝSTAVA KLATOVSKÝCH KARAFIÁTŮ
VÍSTAVNÍ ZAHRADA U MUZEA – HOSTAŠOVA ULICE- 2.7. – 10.7. (podle počasí­)
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
AREÁL NA PAZDERNĚ ZA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU – pátek 8.7. – 13.00-18.00 hodin, sobota 9.7. – 8.00-18.00 hodin
MŠE SVATÁ-DEN VÝROČÍ ZÁZRAKU
KAPLE ZJEVENÍ P. MARIE- CHALOUPKA – čtvrtek 8.7. 17.30 hodin
KONCELEBROVANÁ POUTNÍ MŠE SVATÁ
ARCIDĚKANSKÝKOSTEL U BÍLÉ VĚŽE – sobota 9.7. od 15.00 hodin a neděle 10.7. od 10.00 hodin, v sobotu začne program v 9.30 hodin
PRŮVOD MĚSTEM S OBRAZEM P. MARIE KLATOVSKÉ – sobota 9.7. od 16.30 hodin
KONCERT KLATOVSKÉ SKUPINY ZEBEDEUS (spirituály a folkové pí­sně ve ví­cehlasých úpravách – 9 let trvání­ skupiny)
ARCIDĚKANSKÝKOSTEL U BÍLÉ VĚŽE – sobota 9.7. od 18.30 hodin
KLATOVSKÁ (POUŤOVÁ) HELIGONKA
PARKOVIŠTĚ V OKOLÍ KULTURNÍHO DOMU – 9.7. od 10.00 do 02.00, 10.7. od 10.00 do 16.00 hodin
MOTORISTICKÁ POUŤ INVESTTEL AUTO
AREÁL INVESTTEL AUTO KLATOVY – sobota 9.7. od 08.00 do18.00 hodin. Vystoupení­ souborů folklorní­ho festivalu, dětské atrakce a soutěže, představení­ automobilových novinek a mnohé další­

Rysí­ slavnosti

Rysí­ slavnosti 2011

Parní­m vlakem na Železnou Rudu

V sobotu 4. června 2011 vyjede z Plzně zvláštní­ parní­ vlak do stanice Železná Ruda-Alžbětí­n. Důvodem jeho cesty je připomenout dvacáté výročí­ znovuotevření­ unikátní­ho hraniční­ho nádraží­. V  neděli 2. června roku 1991 byla po dlouhých letech zprovozněna česká polovina železnorudské stanice pro osobní­ dopravu za pří­tomnosti českého premiéra Petra Pitharta i německého kancléře Helmuta Kohla.

Nádraží­ v Železné Rudě vzniklo již roku 1877 pří­mo na hranici dvou tehdejší­ch středoevropských mocností­. Fungovalo jako společná stanice českých i německých drah až do okupace, kdy bylo zcela obsazeno Německem. Po válce byl provoz obnoven v původní­m režimu, i když jen nakrátko. Nejen zde se železní­ oři zastavily po projetí­ hranice tzv. Vlakem svobody dne 11. září­ 1951 v blí­zkosti Aše. Od té doby byly koleje vedoucí­ za železnou oponu pří­sněji střeženy, a tak spoje od Klatov končily svou trasu již v zastávce Železná Ruda město. Nádraží­ v Alžbětí­ně bylo za komunismu obsluhováno pouze občasnými manipulační­mi vlaky odvážejí­cí­mi dřevo z přilehlé pily. Koncem osmdesátých let dokonce hrozilo vytrhání­ kolejí­ z města na hranici a i na německé straně se uvažovalo o zastavení­ provozu vlaků do Zwieselu. Revoluce v Československu takové plány naštěstí­ pokazila, a již záhy bylo dohodnuto obnovení­ přeshraniční­ho provozu. V současné době stanicí­ dokonce projí­ždí­ několik párů mezinárodní­ch osobní­ch vlaků Plattling – Špičák. Nákladní­ provoz však bohužel téměř utichl.

Jí­zdní­ řád zvláštní­ho parní­ho vlaku s lokomotivou 475.111

10:35 Plzeň hl.n. 20:47
11:32 Klatovy 19:39
12:10 Hamry-Hojsova Stráž 18:48
12:17 Hojsova Stráž-Brčální­k 18:40
12:28 15:42 17:20 Špičák 14:57 16:27 18:34
12:33 15:57 17:25 Železná Ruda město 14:53 16:23 18:28
12:37 15:51 17:29 Železná Ruda centrum 14:50 16:20 18:25
12:42 15:56 17:34 Železná Ruda-Alžbětí­n 14:45 16:15 18:20

* všechny spoje jedou jen 4.VI.2011
* předprodej jí­zdenek v ČD Centru Plzeň hl.n., os. pokladně Klatovy, ITC Žel. Ruda, Tourist-INFO Bay. Eisenstein

Program oslav ve stanici Železná Ruda-Alžbětí­n

11:00 začátek slavností­
12:45 pří­jezd parní­ho vlaku, přiví­tání­ hostů

14:45 – 18:00 jí­zdy parní­m vlakem na Špičák, doprovodný program
18:00 – 24:00 Arberlandhalle B.E.: bavorsko-český večer s hudbou, ochutnávkou bavorských i českých piv a kulinářských specialit

Přiznejte daně elektronicky

Ještě něco přes dva týdny zbývají­ těm, kteří­ zatí­m nestihli podat přiznání­ k dani z pří­jmů za roku 2010. Jako každý rok se dají­ na finanční­ch úřadech i letos očekávat zdlouhavé fronty. Mnohé proto rozšiřují­ své úřední­ hodiny.

Existuje přitom elegantní­ a beztrestný způsob, jak se těmto věcem vyhnout. Takové možnosti přináší­ elektronický podpis, který vám umožní­ podat daňové přiznání­ přes internet. Kromě toho zí­skáte nástroj i pro podepisování­ jiných elektronických dokumentů, jako jsou emaily, smlouvy, faktury apod. Zří­zení­ elektronického podpisu vám tak ve výsledku ušetří­ mnoho času i peněz.

Elektronické daňové přiznání­ je přitom velmi podobné tomu klasickému, takže nemusí­te mí­t obavu, že by vyplnění­ pří­slušných formulářů bylo obtí­žné. Naví­c aplikace řadu výpočtů provede za vás! Podrobnější­ informace o vyplnění­ elektronického daňového přiznání­ zí­skáte na serveru www.digipodpis.cz

Výstava Jiří­ho Nováka hýří­ dynamičností­

Výstava v Galerii Klatovy / Klenová – v Galerii U Bí­lého jednorožce v Klatovech
do 30. ledna 2011

Základem tvůrčí­ho dění­ je dobře zvládnuté řemeslo, Jiří­ Novák.

Velmi zají­mavou a podnětnou výstavu si je možné ještě do neděle 30. ledna prohlédnout v Galerii U Bí­lého jednorožce v Klatovech. Autorem vystavených exponátů, realizací­ z různých kovů i plastických materiálů je Jiří­ Novák. Své první­ souborné výstavy od roku 1964 se nedožil, zemřel v loňském roce. Jeho kovové objekty, které jsou plné pohybu a připodobňují­ pří­rodní­ děje, zdobí­ dodnes některá veřejná prostranství­. Známá je napří­klad fontána na sí­dlišti Novodvorská v Praze nebo plastické logo České televize, které symbolizuje optické nervy v lidském oku.

Ve svém ateliéru v Hrubé Skále se Jiří­ Novák věnoval také restaurování­ zejména barokní­ch kamenných soch. Je autorem skvělé kopie Braunova sousoší­ sv. Luitgardy na Karlově mostě v Praze. Jiří­ Novák patří­ k významným sochařům druhé poloviny 20. století­.

V Galerii Klatovy / Klenová vychází­ monografické zpracování­ dí­la Jiří­ho Nováka s bohatým fotografickým doprovodem, soupisem významných realizací­ a restaurátorské činnosti, i vzpomí­nkami sochaře.

3D kino v Klatovech

Ve čtvrtek 2. 12. 2010 bylo slavnostně otevřeno nově digitalizované kino Šumava. Již od tohoto dne se může návštěvní­k klatovského kina těšit na digitální­ obraz, Dolby Surround zvuk a 3D technologii projekce. Tato špičková technika v kombinaci s luxusní­m posezení­m dostává klatovské kino nad úroveň multiplexů. Nespornou výhodou pro Klatovana je to, že může zhlédnout premiéru filmu v den uvedení­. Ostatně se o tom mohli diváci přesvědčit též 2. 12. 2010. Premiéra filmu TACHO byla uvedena ve vybraných kinech v České republice a Klatovy byly mezi nimi.  Další­ chystanou novinkou je, že v klatovském kině by se měly od prosince promí­tat i pří­mé přenosy významných sportovní­ch akcí­, v plánu jsou i pří­mé vstupy z Metropolitní­ opery nebo z opery v Paří­ži.

Zdroj: MÚ Klatovy

V Klatovech vzniká nová rada města

Ví­tězná strana komunální­ch voleb v Klatovech, ODS, patrně sestaví­ radniční­ koalici s TOP 09 a SNK ED. O ví­kendu se na tom dohodli představitelé těchto sdružení­. Celkem budou mí­t 15 zastupitelů ze sedmadvacetičlenného sboru. Pět mí­st v radě si ponechá ODS a po dvou budou mí­t partneři. Ve funkci starosty bude pokračovat Rudolf Salvetr z ODS a rovněž jeden mí­stostarosta bude z řad občanských demokratů. Hovoří­ se o Václavu Chroustovi. Druhým mí­stostarostou by měl být Jiří­ Štancl za SNK ED. Naopak TOP 09, která disponuje pouhými dvěma zastupiteli, svého mí­stostarostu mí­t nebude.

“Všichni deklarujeme zájem o finanční­ zdraví­ města. V koaliční­ smlouvě tedy musí­me nají­t takový průnik našich programových cí­lů a záměrů, aby odpoví­dal skutečným možnostem Klatov,” uvedl Salvetr. Ustavují­cí­ schůze nového zastupitelstva bude 10. listopadu 2010.

Výsledky voleb: Sušice

V řece na zlatonosné Otavě jednoznačně zví­tězila ODS, která zí­skala hlasy téměř 35 % voličů, a tudí­ž jí­ připadlo 9 zastupitelských křesel. K zí­skání­ většiny tak potřebuje ještě dva hlasy v 21členném sboru. Ty by se mohly objevit od TOP 09 a lidovců, kteréžto strany mají­ po jednom zastupiteli. Ví­tězná strana si oproti minulým volbám v roce 2006 polepšila o 3 %, zatí­mco napří­klad ČSSD o ví­ce než 5 % tratí­.

Výsledky komunální­ch voleb 2010 v Sušici

Výsledky komunální­ch voleb 2010 v Sušici

Nově zvolení­ členové zastupitelstva města Sušice

Kandidátní­ listina Kandidát Navrhují­cí­
strana
Politická
pří­slušnost
Hlasy Pořadí­
zvolení­
Mandát
čí­slo název poř.
čí­slo
pří­jmení­, jméno, tituly věk abs. v %
1 Sušičtí­, sdruž.nezáv.kand. 1 NaglmíĽllerová Milena Mgr. 48 NK BEZPP 1 003 10,97 1 *
1 Sušičtí­, sdruž.nezáv.kand. 5 Potužák Ví­t PaedDr. 53 NK BEZPP 779 8,52 2 *
2 Suverenita-blok J.Boboší­kové 12 Ví­tovcová Ivana MUDr. 55 Suveren. BEZPP 721 9,52 1 *
2 Suverenita-blok J.Boboší­kové 4 Kří­ž Čestmí­r Mgr. 45 Suveren. BEZPP 708 9,35 2 *
4 Občanská demokratická strana 1 Mottl Petr Bc. 42 ODS ODS 2 286 7,66 1 *
4 Občanská demokratická strana 2 Zelený Tomáš Ing. Ph.D. 36 ODS ODS 1 828 6,12 2 *
4 Občanská demokratická strana 3 Staněk Jan Ing. 46 ODS ODS 1 555 5,21 3 *
4 Občanská demokratická strana 4 Čámský Daniel 42 ODS ODS 1 536 5,14 4 *
4 Občanská demokratická strana 5 Hlaváček Jiří­ 58 ODS ODS 1 480 4,96 5 *
4 Občanská demokratická strana 6 Malina Michal 42 ODS ODS 1 330 4,45 6 *
4 Občanská demokratická strana 7 Fornousová Věra 61 ODS ODS 1 532 5,13 7 *
4 Občanská demokratická strana 8 Macháček Jaroslav Ing. 55 ODS ODS 1 395 4,67 8 *
4 Občanská demokratická strana 9 Zezula Zdeněk Ing. 45 ODS ODS 1 347 4,51 9 *
5 Česká str.sociálně demokrat. 4 Rippelová Jiřina JUDr. 51 ČSSD ČSSD 1 178 7,20 1 *
5 Česká str.sociálně demokrat. 3 Řezní­čková Zdeňka Mgr. 50 ČSSD ČSSD 1 045 6,39 2 *
5 Česká str.sociálně demokrat. 11 Szvitková Ludmila PhDr. 58 ČSSD BEZPP 940 5,75 3 *
5 Česká str.sociálně demokrat. 2 Stárková Milena Ing. 48 ČSSD ČSSD 905 5,53 4 *
6 KřesĹĄ.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Voldřich Rudolf MUDr. 62 KDU-ČSL BEZPP 763 13,76 1 *
7 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Kůs František 68 KSČM KSČM 667 7,73 1 *
7 Komunistická str.Čech a Moravy 5 Kudová Božena Mgr. 56 KSČM BEZPP 495 5,73 2 *
8 TOP 09 1 Nová Kateřina MUDr. 35 TOP 09 BEZPP 860 14,71 1 *

Výsledky voleb: Klatovy

Občanská demokratická strana obhájila svou tradiční­ baštu, západočeské Klatovy, i v ostré konkurenci pravicových uskupení­, která útočila na starostovský post. Ve volbách do zastupitelstva města Klatovy naopak zcela propadly Věci veřejné, marketingový projekt firmy ABL a Radka Johna, a rovněž i největší­ poražení­ letošní­ho volební­ho roku, KDU-ČSL. Další­ nová strana, TOP 09, v komunální­ch volbách zí­skala jistě méně, než si myslela. Zejména, uváží­me-li její­ reklamní­ kampaň, která po Klatovech vzbudila mnoho pozornosti. Lí­dr Kří­ž na nás shlí­žel skoro z každého rohu jako Big Brother. Leč nezadařilo se. Naopak partaj, která téměř nebyla vidět, Sdužení­ pro Klatovy SNK ED, dosáhla neví­daného úspěchu, když co do počtu mandátů dotáhla již zavedenou ČSSD.

Výsledky voleb v Klatovech

Výsledky voleb v Klatovech

Nejví­ce lidí­ dalo svůj hlas současnému starostovi Rudolfu Salvetrovi (ODS), za ní­mž se s velkým odstupem umí­stil Ondřej Jelí­nek (ČSSD) a Jiří­ Dio (ODS). Čtvrté mí­sto obsadil poslanec za TOP 09 nestraní­k Michal Janek. Volební­ účast však i přes nepří­znivé počasí­, které volbám obvykle prospí­vá, nebyla vysoká. K urnám se dostavilo jen 43 % voličů.

Nově zvolení­ členové zastupitelstva města Klatov

Kandidátní­ listina Kandidát Navrhují­cí­
strana
Politická
pří­slušnost
Hlasy Pořadí­
zvolení­
čí­slo název poř.
čí­slo
pří­jmení­, jméno, tituly věk abs. v %
8 Občanská demokratická strana 1 Salvetr Rudolf Mgr. 46 ODS ODS 3238 6,93 1
4 Česká str.sociálně demokrat. 5 Jelí­nek Ondřej MUDr. 46 ČSSD BEZPP 2618 7,18 1
8 Občanská demokratická strana 2 Dio Jiří­ Ing. 56 ODS ODS 2397 5,13 2
7 TOP 09 3 Janek Michal MUDr. 61 TOP 09 BEZPP 2148 10,41 1
8 Občanská demokratická strana 6 Chroust Václav Ing. 47 ODS ODS 2068 4,42 3
8 Občanská demokratická strana 7 Buriánek Aleš 58 ODS ODS 2050 4,39 4
5 Sdružení­ pro Klatovy SNK ED 1 Štancl Jiří­ JUDr. 58 SNK ED BEZPP 2028 6,29 1
8 Občanská demokratická strana 18 Chroust Miloš MUDr. 40 ODS ODS 1969 4,21 5
5 Sdružení­ pro Klatovy SNK ED 19 Zwiefelhofer Vlastimil Mgr. 57 SNK ED BEZPP 1855 5,75 2
8 Občanská demokratická strana 4 Fiala Petr 34 ODS ODS 1822 3,9 7
4 Česká str.sociálně demokrat. 2 Karnet Miroslav Mgr. 60 ČSSD BEZPP 1737 4,76 2
5 Sdružení­ pro Klatovy SNK ED 2 Fiala Václav 55 SNK ED BEZPP 1712 5,31 3
4 Česká str.sociálně demokrat. 1 Kučera Dušan Mgr. 43 ČSSD ČSSD 1697 4,65 3
5 Sdružení­ pro Klatovy SNK ED 10 Papež Jan 36 SNK ED BEZPP 1684 5,22 4
8 Občanská demokratická strana 3 Hulešová Marie 58 ODS ODS 1675 3,58 6
3 Nestraní­ci 1 Tomaierová Věra Mgr. 58 Nestran. BEZPP 1663 7,77 1
4 Česká str.sociálně demokrat. 11 AuermíĽllerová Danuše 51 ČSSD BEZPP 1621 4,44 4
7 TOP 09 1 Kří­ž Martin Bc. 33 TOP 09 TOP 09 1548 7,5 2
5 Sdružení­ pro Klatovy SNK ED 3 Baroch Ivan Ing. 55 SNK ED BEZPP 1537 4,77 5
4 Česká str.sociálně demokrat. 3 Jakubčí­k Igor Bc. 43 ČSSD ČSSD 1462 4 5
3 Nestraní­ci 3 Nejdl Jaroslav Ing. 57 Nestran. BEZPP 1295 6,05 2
3 Nestraní­ci 4 Veselý Jaromí­r Mgr. 54 Nestran. BEZPP 1288 6,01 3
6 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Kalivoda Jaromí­r Ing. 57 KSČM BEZPP 1203 4,79 1
6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Rehák Jaroslav 36 KSČM KSČM 1155 4,6 2
7 TOP 09 7 Helm Lukáš Bc. 30 TOP 09 BEZPP 1135 5,5 3
6 Komunistická str.Čech a Moravy 5 Komaňská Vlasta Bc. 63 KSČM KSČM 1115 4,44 3
6 Komunistická str.Čech a Moravy 11 Veselý Jiří­ JUDr. 61 KSČM KSČM 1095 4,36 4
Kalendář akcí­ – říjen
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031